ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت

جهت دانلود ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت کلیک کنید

عنوان انگلیسی مقاله: Children's rights and school psychology: Children's right to participation

عنوان فارسی مقاله: حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت

چکیده ترجمه :

كنوانسیون حقوق کودکان جزئیات ضروری رابه صورت بین المللی انجام داده واحترام به حقوق کودکان خواسته است. به طور خاص این مجموعه ای روشن از دستورات را برای تضمین مراقبت هایی برای کودکان در رابطه با تمام مسائل را برای آنها ارائه نموده است. دستیابی به این اهداف شامل احترام وارزش نهادن به کودکان به عنوان شرکت کنندگان در اموزش است. اگر این به طور کامل اجرا شود. حق کودکان برای بیان نظرات، جدی گرفته شده که در سراسر محیط مدرسه بوده و میتوان بیان کرد که یکی از اصلی ترین دگرگونی ها در حرکت به کار فرهنگ احترام به حقوق کودکان و کرامت و حقوق شهروندی آنها بوده وکمک قابل توجهی میکند. این ارزش ها واصول ساز گار با حرفه ی روانشناسی مدرسه است. در نتیجه روانشناسان مدرسه تشویق میشوندتا درروند حمایت و تحقق کنواسیون در مدارس جهان اقدام کنند.

کلمات کلیدی : حقوق کودکان-بین الملل- روانشناسی مدرسه – مشارکت- آموزش و پرورش

مقدمه :

-من در مورد حقوق خودم نمیدانم و شما نیز در مورد زندگی من نمیدانید(0پسر 6ساله بنگلادشی)

- اگر مشکلاتی در جامعه سیاه پوست ها وجود دارد ومردم سفید پوست در مورد حل ان بحث میکنند تقریبا کسی نمی تواند به طور کلی به نتیجه برسد. در واقع احتمالا این یک اعتراض عمومی می باشد. این امر میتواند در مورد زنان و هم جنس گرایان هم وجود داشته باشد هر روز در کاخ سفید سیاست مداران نشسته تصمیم میگیرند که چگونه مشکلات جوانان باید حل شود (جیسون17ساله از نیویورک )

- اولین تجربه من در راستای بررسی حقوق كودكان است.(ژهان زب12 ساله از پاکستان )

هر کسی سهمی در آموزش و پرورش از جمله معلمان و والدین و کار فرمایان ودولت و البته کودکان دارند. منافع با کیفیت بالا میتواند نتایج سیستم اموزش وپرورش را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال حقوق...

جهت دانلود ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت کلیک کنید